Chci začít obchodovat

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb, zašleme Vám pro Vaši na vyžádání balíček s obsahem budoucího závazkového vztahu, obsahující celou řadu povinných informací podle novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou byla do tohoto zákona implementována Evropská směrnice o finančních trzích (tzv. MiFID). Pozorně tuto dokumentaci prostudujte!

Smluvní dokumentace zaslaná v elektronické podobě však není určena k podpisu, slouží jako návrh k uzavření příslušné smlouvy. Tato dokumentace, v největší míře však všeobecné obchodní podmínky, obsahuje množství nových informací, které Vám v souladu s novou právní úpravou musíme poskytnout. Jsou to zejména informace o investičních službách, investičních nástrojích, o rizicích a možnosti zajištění proti nim, o celkové ceně služeb, o režimu ochrany majetku zákazníka, o obsahu našeho závazkového vztahu, o kategorizaci zákazníků, o pravidlech provádění pokynů, jakož i další informace.

Vyplňte přiložený formulář s Vašimi aktuálními osobními údaji a odešlete ho na naší adresu.

Na základě údajů z formuláře (který je považován za akceptaci návrhu nové smluvní dokumentace), zaslaného do některé z naší kanceláří, bude pro Vás osobně připravena písemná část smluvní dokumentace.

Jedná se o tyto dokumenty:
  • smlouva o poskytování investičních služeb
  • ceník služeb
  • test vhodnosti a přiměřenosti. (na základě jeho vyhodnocení budeme rozhodovat, jaké služby Vám smíme v souladu s MiFID poskytnout).

V souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme povinni provést Vaši identifikaci v souladu s tímto zákonem.

Z tohoto důvodu je optimální uzavřít novou smluvní dokumentaci na příslušném obchodním místě, kde provedeme Vaši identifikaci podle průkazu totožnosti zákonem předepsaným způsobem. V takovém případě Vám doporučujeme si sjednat schůzku s naším obchodním zástupcem. Doručíte-li vyplněný formulář na příslušné obchodní místo v předstihu, bude Vaše dokumentace připravena a urychlí to její vyřízení.

Pokud se nemůžete dostavit osobně, vyznačte to v odesílaném formuláři. Dokumentace Vám bude odeslána poštou, Vaše identifikace však musí být provedena náhradním způsobem.

Po podpisu smluvní dokumentace a po jejím doručení do centrály společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. bude provedeno vyhodnocení vstupního testu vhodnosti a přiměřenosti a bude Vám aktivována E-mailová schránka[V1] , do které Vám budeme zasílat veškeré informace podle smluvní dokumentace.

Do této E-mailové schránky budete mít přístup po celou dobu trvání smluvního vztahu. Prvotní přihlašovací údaje do E-mailové schránky Vám budou odeslány pomocí SMS a současně Vám bude do této schránky odeslán dopis týkající se Vašeho zařazení do příslušné kategorie zákazníků, výsledek vyhodnocení testu vhodnosti a přiměřenosti a celá řada dalších dokumentů a informací, týkající se našeho nového smluvního vztahu. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost!!

Poté, kdy se poprvé přihlásíte do Vaší E-mailové schránky, Vám budou aktivovány Vámi požadované majetkové účty, a to v případě, že Vámi požadované služby pro Vás budou podle stanovených zákonných kritérií vhodné či přiměřené. Pokud stanovená kritéria pro Vámi požadované investiční služby nesplníte, budete o této skutečnosti informován(a) do své E-mailové schránky.

Náhradní způsob identifikace

Nemůžete-li se dostavit osobně, bude Vám dokumentace odeslána na Vaši adresu v listinné podobě. Podepsané dokumenty prosím odešlete na adresu, která bude uvedena v přiloženém stručném návodu.

V tomto případě však Váš podpis na poslední straně Smlouvy o poskytování investičních služeb musí být úředně ověřen a Vaše identifikace podle výše uvedeného zákona musí být provedena jedním z těchto způsobů:

Spolu s dokumentací nám odešlete:
  • oboustrannou kopii Vašeho průkazu totožnosti
  • oboustrannou kopii Vašeho jiného dalšího identifikačního průkazu
  • kopii dokladu, potvrzujícího existenci Vašeho bankovního účtu (vedeného na Vaše jméno, který je uveden ve smlouvě a z něhož bude uskutečněna první platba zálohy na realizaci předmětu Smlouvy (např. kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu, výpis z účtu ap.).

Kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a obsahovaly i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazech totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

Za účelem splnění požadavku nám můžete (doporučujeme) zaslat tyto dokumenty podle tohoto odstavce v elektronické podobě (formát PDF nebo JPG) na adresu documents@stockmarket.cz, kdy do předmětu zprávy uvedete číslo předložené Smlouvy (doporučeno !)

Zaslání výše uvedených dokumentů můžete nahradit zasláním originálu veřejné listiny „Identifikace klienta“, kterou je oprávněn vystavit v souladu s § 10 zákona č. 253/2008 Sb. notář, krajský úřad nebo obecní úřad na základě jím stanovených podkladů (Podrobnosti naleznete v čl. 2.3. všeobecných obchodních podmínek).

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 24.7. 2024
New York 08:25
closed 01:05
Londýn 13:25
open 03:05
Frankfurt 14:25
open 03:05
Praha 14:25
open 02:02
Moskva 16:25
open 00:20
Tokio 21:25
closed 11:35
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch