Firemní zprávy

UNIPETROL - smírné vyřešení sporu s DEZOU

1.11.2007 09:56

Tisková zpráva: MIMOSOUDNÍ DOHODA O SMÍRNÉM VYŘEŠENÍ SPORŮ SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. SE SPOLEČNOSTÍ DEZA, A.S. TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE AKCIÍ SPOLEČNOSTÍ AGROBOHEMIE A.S. A SYNTHESIA, A.S ZCIZENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTÍ AGROBOHEMIE A.S. A SYNTHESIA, A.S. Dne 12. října 2000 společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“) uzavřela se společností DEZA, a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova č.p. 753, IČ: 00011835 (dále jen „Deza”), dvě smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů týkající se převodu 46.950 akcií společnosti AGROBOHEMIE a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČ: 63078121 (dále jen „Agrobohemie”), ve vlastnictví společnosti Unipetrol. Dne 15. srpna 2001 společnost Unipetrol dále uzavřela se společností Deza smlouvu o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů týkající se převodu 26.447.571 akcií společnosti Synthesia, a.s. (s původní obchodní firmou ALIACHEM a.s.), se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, IČ: 60108916 (dále jen „Synthesia”), ve vlastnictví společnosti Unipetrol. Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů mimo jiné zakotvily povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,5 milionu Kč za kalendářní den v případě, že společnost Unipetrol nebo společnost Deza na žádost druhé smluvní strany neuzavřou smlouvu o koupi akcií týkající se 46.950 akcií společnosti Agrobohemie (dále jen „Akcie Agrobohemie“) a 26.447.571 akcií společnosti Synthesia (dále jen „Akcie Synthesia“). Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů dále stanovily právo společnosti Unipetrol nebo Deza požádat druhou smluvní stranu o uzavření smlouvy o koupi akcií týkající se Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia v případě, že dojde k významné změně ve složení akcionářů druhé smluvní strany. V srpnu a září roku 2005 byla společnost Unipetrol požádána ze strany společnosti Deza, aby s ní uzavřela smlouvy o koupi akcií mezi společností Unipetrol jako prodávajícím a společností Deza jako kupujícím týkající se Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia. Po důkladné analýze se představenstvo společnosti Unipetrol rozhodlo neuzavřít předmětné smlouvy o koupi akcií ve znění předpokládaném ve smlouvách o budoucí smlouvě o úplatném převodu cenných papírů. Představenstvo společnosti Unipetrol dospělo v rámci své analýzy k závěru, že smlouvy o koupi akcií trpí právními vadami. V návaznosti na uvedené představenstvo společnosti Unipetrol předložilo společnosti Deza návrh na úpravy smluv o koupi akcií s cílem odstranit právní vady těchto smluv, které by mohli vést k jejich neplatnosti. Snaha dosáhnout dohody se společností Deza ohledně změny obsahu smluv o koupi akcií se nesetkala s úspěchem a společnost Deza v lednu 2006 podala proti společnosti Unipetrol u Městského soudu v Praze dvě žaloby, v rámci kterých se domáhala (a) na společnosti Unipetrol zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody způsobené ze strany společnosti Unipetrol společnosti Deza z důvodu tvrzeného porušení povinnosti společnosti Unipetrol uzavřít se společnosti Deza smlouvy o koupi akcií a (b) určení soudem obsahu smluv o koupi akcií týkajících se prodeje Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia. Po obdržení předmětných žalob přijala společnost Unipetrol příslušná opatření a kroky za účelem ochrany zájmů společnosti Unipetrol. Současně společnost Unipetrol pokračovala v jednáních se společností Deza s cílem dosažení mimosoudního smírného vyřešení vzájemných sporů. V červnu 2007 se pak společnosti Unipetrol a Deza dohodly na dočasném přerušení soudního řízení ohledně soudních sporů, které byly zahájeny ze strany společnosti Deza. Po dlouhých jednáních dne 31. října 2007 společnosti Unipetrol a Deza podepsaly dohodu o smírném ukončení sporů (Settlement Agreement). V důsledku podpisu předmětné dohody nebude společnost Unipetrol povinna uhradit společnosti Deza jakoukoliv škodu nebo smluvní pokuty, jejichž úhradu společnost Deza dříve žádala, a společnost Deza vezme zpět své žaloby podané proti společnosti Unipetrol. Současně s podpisem dohody o smírném vyřešení sporů společnost Unipetrol jako prodávající a společnost Deza jako kupující uzavřely (a) smlouvu o koupi akcií týkající se prodeje Akcií Agrobohemie a (b) smlouvu o koupi akcií týkající se prodeje Akcií Synthesia. Společnosti Unipetrol a Deza se v těchto smlouvách dohodly na tom, že kupní cena za Akcie Agrobohemie a Akcie Synthesia bude stanovena na základě jejich tržní hodnoty důvěryhodným znalcem v oblasti oceňování vybraným společnostmi Unipetrol a Deza po jejich vzájemné dohodě. V důsledku uzavření dohody o smírném vyřešení sporu a smluv o koupi akcií společnost Unipetrol vyloučila riziko, že bude povinna zaplatit společnosti Deza vysoké smluvní pokuty a že prodej Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia bude trpět možnými právními vadami. Společnost Unipetrol má dlouhodobě velmi omezené informace o obchodní a ekonomické situaci společností Agrobohemie a Synthesia. Unipetrol dále nezná a nemá informace o budoucích obchodních a výrobních plánech společností Agrobohemie a Synthesia, ani nemůže ovlivnit způsob řízení společností Agrobohemie a Synthesia. Ani jedna z těchto společnosti nespadá z hlediska strategie společnosti Unipetrol do hlavního předmětu podnikání společnosti Unipetrol ani společností touto společností kontrolovaných. K dnešnímu dni společnost Unipetrol neobdržela od společností Agrobohemie a Sythesia žádné dividendy. Výnos z prodeje Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia umožní společnosti Unipetrol dále restrukturalizovat své úvěrové financování. V neposlední řadě se společnosti Deza a Unipetrol dohodly na budoucí spolupráci v oblasti koupě a prodeje surovin vyráběných společnostmi kontrolovanými společností Unipetrol. Důležité upozornění Dovolujeme si upozornit, že kupní cena za Akcie Agrobohemie a Akcie Synthesia bude určena důvěryhodným znalcem v oblasti oceňování vybraným po dohodě společností Unipetrol a Deza. Mezi zúčastněnými společnostmi bylo sjednáno, že kupní cena bude stanovena znalcem v období šesti týdnů ode dne podpisu dohody o smírném vyřešení sporu a smluv o koupi akcií týkajících se Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia. Účetní aspekty prodeje Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia společnost Unipetrol oznámí společně s oznámením konsolidovaných finančních výkazů společnosti Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2007. Prodej Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia dále podléhá splnění určitých odkládacích podmínek, mezi které mimo jiné patří souhlas orgánů hospodářské soutěže k nabytí Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia ze strany společnosti Deza. Závěrem si dovolujeme upozornit, že zjednodušeně řečeno účinnost dohody o smírném vyřešení sporu nastane až po té, co společnost Deza nabude Akcie Agrobohemie a Akcie Synthesia a společnosti Unipetrol bude vyplacena kupní cena za tyto akcie. Je předpokládáno, že k vypořádání předmětné transakce by mohlo dojít v první čtvrtině roku 2008, nejpozději však v období dvaceti čtyř měsíců ode dne podpisu dohody o smírném vyřešení sporu a smluv o koupi akcií týkajících se Akcií Agrobohemie a Akcií Synthesia Dodatečné informace Akcie Agrobohemie představují 50% majetkový podíl společnosti Unipetrol ve společnosti Agrobohemie a 50% podíl na hlasovacích právech společnosti Unipetrol ve společnosti Agrobohemie. Jmenovitá hodnota Akcií Agrohobemie, tj. 46.950 kusů kmenových listinných akcií na jméno společnosti Agrobohemie, činí 10.800,- Kč za akcii. Akcie Synthesia představují 38,79% majetkový podíl společnosti Unipetrol ve společnosti Synthesia a 38,79% podíl na hlasovacích právech společnosti Unipetrol ve společnosti Synthesia. Jmenovitá hodnota Akcií Synthesia, tj. 26.447.571 kusů kmenových akcií na majitele společnosti Synthesia, činí 40,- Kč za akcii. V Praze dne 31. října 2007 Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 21.3. 2019
New York 23:30
closed 10:00
Londýn 04:30
closed 03:30
Frankfurt 05:30
closed 03:30
Praha 05:30
closed 03:45
Moskva 07:30
closed 00:30
Tokio 12:30
open 02:30
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch