Firemní zprávy

ERSTE zahajuje nabídku podílových listů v objemu 2,7 mld. EUR

14.4.2009 10:26

Shrnutí základních informací o nabídce:

Detailní informace bude obsahovat prospekt, který bude zveřejněn 14. dubna 2009 a bude bezplatně k dispozici v sídle Erste Group (Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko) a v elektronické podobě na webových stránkách Erste Group (www.erstegroup.com).

Nabídka držitelům přednostních práv:

• Stávající akcionáři jsou oprávněni upsat podílové cenné papíry v celkové nominální hodnotě až 2,7 mld. EUR za cenu odpovídající emisnímu kurzu (1 000 EUR) a v poměru jeden podílový cenný papír na 118 existujících držených akcií.

• Přednostní upisovací práva mohou být uplatněna po předložení odpovídající listinné akcie (kupónu č. 21) během upisovacího období nebo prostřednictvím pokynu příslušnému správci (opatrovateli) cenných papírů.

Veřejná nabídka:

• Podílové cenné papíry, pro které nebyla uplatněna přednostní upisovací práva, budou nabídnuty soukromým a institucionálním investorům v Rakousku, v Německu, v České republice, v Rumunsku a na Slovensku a institucionálním investorům v některých jiných zemích.

Časový rámec nabídky:

• Upisovací období bude jak pro nabídku držitelům přednostních práv, tak pro veřejnou nabídku zahájeno 15. dubna 2009 a potrvá do 29. dubna 2009 (včetně).

• Podílové cenné papíry budou emitovány 13. května 2009 nebo kolem tohoto data.

Účastnické (podílové) cenné papíry:

• Podílové cenné papíry budou emitovány v nominální hodnotě 1 000 EUR za 1 kus.

• Podílové cenné papíry jsou časově neomezené a nemají konečné datum splatnosti.

• Podílové cenné papíry se podílí na ztrátách emitenta poměrně s akciovým kapitálem až do jejich plné nominální hodnoty v případě nominálního snížení základního kapitálu.

• Podílové cenné papíry jsou oprávněny podílet se na likvidačních výnosech rovnoprávně (pari passu) s paritním kapitálem (včetně akciového kapitálu).

• Podílové cenné papíry nebudou kotovány na burze.

Dividenda

• V souladu s níže uvedenými omezeními (a jak je uvedeno v prospektu) budou dividendy splatné z podílových cenných papírů nabíhat následujícím způsobem:

• od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2014 ve výši 8,0 % p.a.;

• od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 ve výši 8,5 % p.a.;

• od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ve výši 9,0 % p.a.;

• od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 ve výši 9,75 % p.a.; a

• pro obchodní roky od 1. ledna 2018 a dále vzrostou dividendové sazby každý rok o 1 % p.a., s omezením do maximální výše odpovídající 12-ti měsíčnímu Euriboru plus 10 % p.a.

Dividenda bude vyplácena tehdy, pokud bude kryta ročním ziskem po alokaci rezerv z předchozího obchodního roku, jak je uvedeno v nekonsolidované roční účetní závěrce společnosti Erste Group Bank AG a pokud tak rozhodne výroční valná hromada. Emitent (Erste Group) však není povinen vyplatit dividendy z podílových cenných papírů, ledaže by byly vypláceny dividendy z kmenových akcií. Pokud nebude vyplacena dividenda z podílových cenných papírů z důvodu nedostatečného rozdělitelného ročního zisku za předchozí rok, nebude tato dividenda vyplacena ani později. Pokud dividenda není vyplacena i přes dostatečné krytí ročním ziskem za předchozí obchodní rok (a za předpokladu, že nejsou žádné zákonné povinnosti nebo nařízení ze strany dozorového orgánu zadržet tyto roční zisky), musí být výplata dividend provedena při zpětném odkupu.

Zpětný odkup:

Podílové cenné papíry jsou časově neomezené a investoři nemají řádná ani mimořádná práva na zpětný odkup. Zpětný odkup podílových cenných papírů vyžaduje rozhodnutí výroční valné hromady akcionářů Erste Group. Splácená částka by činila 100 % nominální hodnoty, za předpokladu, že hodnota podniku Erste Group odpovídajícím způsobem vzroste. Splácená částka se zvýší na 150 % od roku 2020 dále (za předpokladu, že hodnota podniku odpovídajícím způsobem vzroste).

Detailní informace jsou k dispozici na naší homepage: www.erstegroup.com/investorrelations.

Vyloučení odpovědnosti:

Toto oznámení není ani veřejnou nabídkou podílových cenných papírů, ani podnětem pro nabídku cenných papírů. Prospekt, který byl schválen Rakouským úřadem pro dohled nad finančním trhem (Finanzmarktaufsicht), byl zveřejněn 14. dubna 2009. Zájemci mohou bezplatnou kopii prospektu obdržet v úředních hodinách v sídle Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Vídeň (pokladní sál, informační tabule), nebo na webových stránkách emitenta (www.erstegroup.com). V souvislosti s nabídkou podílových cenných papírů Erste Group Bank AG jsou závaznými pouze informace obsažené v prospektu. Toto oznámení nesmí být publikováno či distribuováno v USA, v Kanadě, Japonsku nebo v Austrálii, popřípadě v kterékoliv jiné zemi, ve které by distribuce, publikace nebo zveřejnění byla protiprávní. Podílové cenné papíry a přednostní upisovací práva nebyly, nejsou a nebudou registrovány v souladu s americkým zákonem o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (United States Securities Act of 1933, dále jen "zákon o cenných papírech"), a nesmí být nabízeny nebo prodávány v USA bez registrace nebo osvobození od povinnosti registrace v souladu se zákonem o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude učiněna žádná veřejná nabídka podílových cenných papírů či přednostních upisovacích práv.

Zdroj: TZ Erste

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 21.3. 2019
New York 23:36
closed 09:54
Londýn 04:36
closed 03:24
Frankfurt 05:36
closed 03:24
Praha 05:36
closed 03:39
Moskva 07:36
closed 00:24
Tokio 12:36
open 02:24
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch