Warunki użytkowania strony internetowej http://www.stockmarket.cz

Szanowni użytkownicy, prosimy o poświęcenie uwagi niżej wymienionym warunkom, wg których można użytkować stronę internetową http://www.stockmarket.cz :

Postanowienia ogólne

Te warunki dotyczą użytkowania strony internetowej oraz portalu internetowego prowadzonego przez firmę CAPITAL PARTNERS a.s. i są ogólnie dostępne pod adresem http://www.stockmarket.cz (dalej w tekście określonym jako „Strona").

Właścicielem i operatorem Strony jest firma CAPITAL PARTNERS a.s., pośrednik w handlu papierami wartościowymi.

Prosimy wszystkie osoby, które odwiedzają Stronę po raz pierwszy lub dotychczas nie zapoznały się z niniejszymi warunkami użytkowania, o bezzwłoczne dokonanie tego. Zwracamy uwagę wszystkich użytkowników Strony, że w momencie wstępu na Stronę użytkownik wyraża zgodę na następujące zasady i warunki użytkowania. W przypadku, że nie zgadzają się Państwo z warunkami, prosimy o opuszczenie Strony i nie korzystanie z niej.

Zawartość Strony

Strona jest przeznaczona przede wszystkim dla wszystkich zainteresowanych kwestiami lokalnych i zagranicznych rynków kapitałowych. Informacje znajdujące się na Stronie nie mają jednak charakteru jakiegokolwiek doradztwa czy zaleceń w zakresie inwestycyjnym, podatkowym, ekonomicznym czy prawnym.

Zawartość strony ma wyłącznie informacyjny charakter i została opracowana na podstawie źródeł uważanych przez operatora Strony za wiarygodne.

Zawartość strony może być uproszczona w celu zawężenia lub wytworzenia podstawowej wiedzy o danej problematyce, zaś informacje umieszczone na Stronie nie muszą być poprawne, aktualne ani pełne.

Operator Strony może w dowolnym czasie bez uprzedzenia zmienić, przywrócić, edytować lub usuwać treści na Stronie.

Wszelkie informacje, komunikaty, dane, reklamy lub usługi znajdujące się na Stronie nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego lub innego, jeśli nie są w ten sposób wyraźnie oznaczone, lub w inny sposób rekomendowane przez operatora. Zawartość strony nie ma charakteru propozycji zakupu lub sprzedaży instrumentów inwestycyjnych, ani też propozycji zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Odpowiedzialność

Każda osoba, która korzysta z ogólnodostępnej części Strony, robi to na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z połączeniem i użytkowaniem Strony, oraz za straty poniesione ze względu na częściowe lub całkowite niefunkcjonowanie strony; operator nie gwarantuje możliwości połączenia się ze Stroną ani jej bezbłędnego funkcjonowania i w związku z tym nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku możliwości połączenia się ze Stroną i/lub braku możliwości korzystania z jej zawartości. W przypadku niefunkcjonowania Strony użytkownik może w celu uzyskania informacji skontaktować się z firmą CAPITAL PARTNERS a.s. za pośrednictwem standardowych środków komunikacji.

Ryzyko związane z inwestowaniem

W zasadzie, każda działalność handlowa jest związana z pewnym ryzykiem. Wszystkie inwestycje na rynku kapitałowym niosą ryzyko utraty kapitału, kiedy inwestor nie jest w stanie osiągnąć spodziewanego zysku, a równocześnie nie może odzyskać pełnej kwoty zainwestowanych środków.

Ryzyko inwestycyjne każdego inwestora polega w szczególności na tym, że wartość jego inwestycji w czasie waha się zarówno w górę, jak i w dół. Wyniki za wcześniejszy okres u pojedynczych tytułów giełdowych nie stanowią żadnej gwarancji ich przyszłego rozwoju. Inwestycje w instrumenty inwestycyjne powinny być oceniane pod kątem ich indywidualnych zagrożeń, ale także w odniesieniu do możliwości finansowych klienta, jego celów inwestycyjnych, wiedzy i doświadczenia. Każdy inwestor musi przy formułowaniu celów inwestycyjnych ocenić stopień ryzyka, który jest gotów ponosić.

Oczekiwane lub ewentualne zyski nie są gwarantowane, podobnie jak zwrot zainwestowanej kwoty.

Jakiekolwiek porównania zawarte na Stronie, w szczególności odnoszące się do oferowanych usług inwestycyjnych, instrumentów inwestycyjnych lub osób, które świadczą usługi inwestycyjne, opierają się na danych, które były dostępne operatorowi w momencie opracowywania i w związku z tym mogą być obciążone różnymi czynnikami niezależnymi od operatora.

Jeśli na Stronie znajduje się wzmianka o Narodowym Banku Czeskim albo o innym krajowym lub zagranicznym organie czy instytucji sprawującej nadzór nad rynkiem finansowym, nie można z tego wnioskować, że ta instytucja (lub któregokolwiek inna) gwarantuje wpływy z jakichkolwiek usług inwestycyjnych lub zwrot zainwestowanych środkówi, lub że instytucje te zalecają tego rodzaju inwestycje.

 

Polityka prywatności

Operator Strony chroni dane osobowe użytkowników przed ich nadużyciem. Operator Strony nie przechowuje żadnych danych osobowych osób, które użytkują Stronę, z wyjątkiem tych, które dobrowolnie przekazują i z wyjątkiem tych, do których przechowywania jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa. Przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ustawą nr 101/2000 Kod., o ochronie danych osobowych. Zebrane dane osobowe operator Strony bezpiecznie przechowuje i chroni przed nadużyciem.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony nie będą publikowane ani przekazywane osobom trzecim. Należy pamiętać, że operator Strony w celu zminimalizowania możliwości nadużyć rejestruje różne techniczne i statystyczne informacje na temat użytkowników i odwiedzających Stronę. Informacje te nie zawierają danych osobowych lub informacji o charakterze osobistym i równeiż są bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone przed nadużyciami.
Przy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) informacje zawartych w wiadomościach nie są kodowane. Z tego powodu zalecamy, aby poprzez e-mail nie wysyłali Państwo żadnych informacji, które uważają za prywatne lub poufne, albo które są chronione przepisami prawa lub z innych powodów powinny pozostać tajne.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone przez operatora Strony. Korzystanie ze Strony czy którejkolwiek części jej zawartości do użytku innego niż osobisty (głównie w rozumieniu jej dalszego wykorzystania poprzez rozpowszechnianie, kopiowanie, edytowanie lub dalsze przetwarzanie lub nabywania kopii) jest zabronione. Zakazane są wszelkie próby ingerencji w stronę techniczną lub treściową Strony i łączenie zawartości Strony z wypowiedziami innych autorów lub z innymi bazami danych.
Użytkownicy Strony nie są uprawnieni do tworzenia bezpośrednich linków do dowolnej części zawartości Strony do celów osobistych, korzystania z zawartości witryny do tworzenia baz danych i systematycznego przetwarzania treści Strony lub jej poszczególnych elementów, ani rozszerzania lub przekazywania zawartości Strony do publicznej wiadomości.

W razie potrzeby wykorzystania Strony w sposób inny do standardowo określonych potrzeb osobistych, istnieje możliwość uzgodnienia dalszego postępowania z operatorem Strony pod adresem e-mail admin@stockmarket.cz.
Na Stronie są legalnie wykorzystywane informacje pochodzące z agencji ČTK i AP, jak również od innych osób.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju przekazywanie zawartości Strony do wiadomości publicznej jakimkolwiek sposobem, bez uprzedniej zgody ČTK jest zabronione.

Copyright (2006) The Associated Press (AP) - Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiały agencji AP nie mogą być publikowane, transmitowane, kopiowane lub redystrybuowane.

Ważność

Niniejsze warunki użytkowania Strony stają się obowiązujące od momentu ich pierwszej publikacji na Stronie i mogą zostać przez operatora Strony zmienione w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym od dnia opublikowania stosownych zmian.

 


Spadek wartości
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Index
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Indeksy futures
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Surowce
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Zaktualizowane 20.4.2011 16:26

(Dane z opóźnieniem)

Dzisiaj jest 23.10. 2021
Nowy York 22:56
closed 34:34
Londyn 03:56
closed 52:04
Frankfurt 04:56
closed 52:04
Praga 04:56
closed 52:19
Moskwa 06:56
closed 49:04
Tokio 11:56
closed 45:04
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.

Szukaj:  

Stockmarket Google Finance Market Watch