Podmínky užívání internetových stránek http://www.stockmarket.cz

Vážení uživatelé, věnujte, laskavě, pozornost níže uvedeným podmínkám, za nichž budete užívat internetové stránky http://www.stockmarket.cz :

Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek a internetového portálu, provozované společností CAPITAL PARTNERS a.s., dostupné veřejně na adrese http://www.stockmarket.cz (dále v textu označovány také jen jako „Stránky").
Vlastníkem a provozovatelem Stránek je obchodník s cennými papíry, společnost CAPITAL PARTNERS a.s.

Žádáme tímto všechny osoby, které navštívily Stránky poprvé nebo se s těmito podmínkami užívání Stránek doposud neseznámily, aby tak bez zbytečného odkladu učinily. Upozorňujeme současně všechny návštěvníky Stránek, že spolu se vstupem na Stránky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami jejich užívání. V případě, že s obsahem těchto podmínek nesouhlasíte, opusťte, laskavě, Stránky a nadále je nepoužívejte.

Obsah Stránek

Stránky jsou primárně určeny všem zájemcům o problematiku místních i zahraničních kapitálových trhů. Informace umístěné na Stránkách však nemají charakter jakéhokoli investičního, daňového, ekonomického nebo právního poradenství nebo doporučení.

Obsah Stránek má pouze informativní charakter, který byl získán ze zdrojů, považovaných provozovatelem Stránek za spolehlivé a důvěryhodné.

Obsah Stránek může být zjednodušen za účelem uvození nebo vytvoření základního poznatku o dané problematice, informace uváděné na Stránkách nemusí být správné, aktuální ani úplné.
Provozovatel Stránek je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění změnit, obnovit, upravit nebo odstranit jakoukoli část obsahu Stránek.

Jakákoli informace, sdělení, data, reklama nebo služba umístěná na Stránkách nemá charakter investičního nebo jiného doporučení, pokud takto není příslušná informace výslovně označena, ani pobídky nebo jiného úkonu ze strany provozovatele Stránek. Obsah Stránek nemá ani charakter návrhu na koupi nebo prodej investičního nástroje nebo návrhu k uzavření jakékoli smlouvy.

Odpovědnost

Každá osoba užívá veřejnou část těchto stránek na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním Stránek. a za škodu vzniklou z důvodu částečné a/nebo úplné nefunkčnosti Stránek; provozovatel Stránek nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a tedy neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nemožnosti připojení ke Stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. V případě nefunkčnosti Stránek se může uživatel pro získání informací obrátit na společnost CAPITAL PARTNERS a.s. standardními komunikačními prostředky.

Rizika spojená s investováním

V zásadě každá obchodní aktivita je spojena s určitou mírou rizika. Všechny obchody na kapitálových trzích nesou riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout očekávaného výnosu, a ne vždy může dostat zpět plnou výši investovaných prostředků.
Investiční riziko každého investora spočívá zejména v tom, že hodnota jeho investice v průběhu času kolísá a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Výsledky minulého období u jednotlivých akciových titulů nejsou žádnou zárukou pro jejich budoucí vývoj.
Investici do investičních nástrojů je nutno posuzovat z hlediska vlastních jednotlivých rizik, ovšem také s ohledem na vlastní možnosti klienta finanční, jeho investiční cíle a znalosti a zkušenosti. Každý investor musí při zvážení svých investičních cílů určit i výši rizika, které je ochoten nést.

Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené a zaručena nemusí být ani návratnost investované částky.

V případě jakéhokoliv srovnání obsaženého na Stránkách, týkajícího se zejm. nabízených investičních služeb, investičních nástrojů či osob, které investiční služby nabízejí, jsou jeho součástí skutečnosti, které byly v době jeho vypracování provozovateli Stránek k dispozici a které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv.

Je-li na Stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služeb nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel Stránek chrání osobní údaje návštěvníků Stránek před jejich zneužitím. Provozovatel Stránek předně nesbírá žádné osobní údaje čtenářů stránek, vyjma těch, které dobrovolně poskytnete a vyjma těch, které je oprávněn nebo povinen archivovat ze zákona. Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Shromážděné osobní údaje provozovatel Stránek bezpečně uchovává a chrání je před zneužitím.

Osobní údaje uživatelů Stránek nebudou zveřejněny ani poskytnuty žádným třetím stranám. Upozorňujeme, že provozovatel Stránek za účelem minimalizace možnosti jejich zneužití zaznamenává různé technické a statistické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících Stránek. Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru, přesto jsou bezpečně uchovávány a chráněny před zneužitím.

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení máte zájem.

Autorská práva

Veškerá autorská práva jsou provozovatelem Stránek vyhrazena. Užití Stránek a jakékoliv část jejich obsahu pro jinou než osobní potřebu (myšleno zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úprav či pořizování kopií) je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo obsahového charakteru Stránek a spojování obsahu Stránek s jinými autorskými díly nebo databázemi.

Uživatel Stránek není oprávněn, a to pro osobní potřebu, zejména vytvořit přímé linky k jakékoli části obsahu Stránek, využívat obsah Stránek k vytváření databází a k systematickému zpracování a obsah Stránek nebo jeho jednotlivé části rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti.
Pro případ potřeby nebo zájmu o využití Stránek jiným způsobem nad stanovený rámec osobní potřeby je možno předem dohodnout další postup ve věci s provozovatelem Stránek na e-mailu admin@stockmarket.cz.

Na Stránkách je oprávněně využíváno agenturní zpravodajství ČTK a AP a dalšího osob.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Platnost

Tyto podmínky užívání stránek nabývají platnosti a účinnosti jejich prvním uveřejněním na Stránkách a mohou být provozovatelem Stránek kdykoli změněny s účinností ke dni uveřejnění příslušné změny.


SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 24.7. 2024
New York 09:17
closed 00:13
Londýn 14:17
open 02:13
Frankfurt 15:17
open 02:13
Praha 15:17
open 01:10
Moskva 17:17
closed 14:43
Tokio 22:17
closed 10:43
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch